PROVA D’ACCÉS CICLE DE GRAU SUPERIOR

A qui va dirigit  ?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs ?

  • Part comuna
    • Llengua catalana
    • Llengua castellana
    • Llengua estrangera (anglès o francès)
    • Matemàtiques
 
  • Part específica segons especialitat

Duració : 400

Què obtindràs ? Coneixements i competències  per realitzar la prova d’accés a  un cicle de grau superior