UN ITINERARI PERSONALITZAT A LES TEVES NECESSITATS
 
TRIA LA TEVA FORMACIÓ!

CP 1 – COMPETÈNCIA DIGITAL BÀSIC 60h / AVANÇAT 60h

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • BÀSIC
  • Introducció a la informàtica
  • Conceptes bàsics
  • Components bàsics i perifèrics
  • Sistemes operatius i de gestió de documents.
  • Programes de seguretat, ofimàtica, ..
  • Internet
  • Altres...
 • AVANÇAT
  • Configuració del sistema Operatiu
  • Tractament de la informació
  • Creació de Contingut
  • Seguretat
  • Comunicació
  • Resolució de Problemes
  • Altres..

Què obtindràs ?  Certificat d’aprofitament

PFI - AUXILIAR DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES

Què estudiaràs?

 • Mecanització i soldadura
 • Electricitat del vehicle
 • Mecànica del vehicle
 • Operacions auxiliars de preparació de superfícies
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació complementària de reforç i aprofundiment
 • Projecte integrat (formació transversal integrada)
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Formació en centres de treball

Durada :  1000 hores

Què obtindràs ? PFI d’Auxiliar de Manteniment i Reparació de vehicles

CP 1 – OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT EN ELECTROMECÀNICA

Què estudiaràs?

 • Mecanitzat bàsic
 • Tècniques bàsiques de mecànica
 • Tècniques bàsiques d’electricitat
 • Prevenció de riscos laborals
 • Inserció laboral, sensibilització medioambiental i en igualtat de gènere
 • Pràctiques professionals no laborals

Durada :  330 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

CP 1- OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • Servei bàsic de restaurant bar
 • Aprovisionament, begudes i menjars ràpids.
 • Pràctiques professionals no laborals d'operacions bàsiques de restaurant i bar

Durada :  290 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat  en   operacions bàsiques de restaurant i bar

CP1 - ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

Què estudiaràs?

 • Operacions auxiliars d'emmagatzematge
 • Preparació de comandes
 • Manipulació de càrregues amb carretons elevadors.
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats auxiliars de magatzem

Duració ?  210 hores

Què obtindràs? Certificat de Professionalitat  d’Auxiliar de magatzem.

CP1-ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • Preparació de comandes
 • Operacions auxiliars en el punt de venda
 • Manipualcio i moviments amb portapalets i carretons de mà
 • Atenció básica als clients

Durada :  230 hores

Què obtindràs ?  Certificat de professionalitat d’Auxiliar de Comerç

CP1- OPERACIONS AUXILIARS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS

Què estudiaràs?

 • Reproducció i arxivament
 • Enregistrament de dades
 • Tractament de dades, textos i documentació

Durada :  360 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

ESPECIALITAT - INTRODUCCIÓ A LA SOLDADURA

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • Context laboral i perfil professional del sector
 • Soldadura per arc elèctric amb elèctrodes revestits
 • Soldadura per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible

Durada :

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’ introducció a la soldadura

ESPECIALITAT - INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT I L’ELECTRÒNICA

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • Context laboral i perfil professional del sector.
 • Conceptes bàsics d'electricitat.
 • Components de les instal·lacions
 • Muntatge d'instal·lacions

Durada :  100 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’introducció a l’electricitat i l’electrònica

ESPECIALITAT - INTRODUCCIÓ AL SERVEI DE CUINA

Què estudiaràs?

 • Context laboral i perfil professional del sector.
 • Coneixements bàsics del servei de cuina.
 • Coneixements i competències de les tasques del servei de cuina.

Durada :  125 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’Introducció de Servei de Cuina

ESPECIALITAT – INTRODUCCIÓ A L’ATENCIÓ AL CLIENT I E-COMMERCE

A qui va adreçat?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs?

 • Context laboral i perfil professional del sector
 • Nocions bàsiques de l'atenció al client
 • Nocions bàsiques d'ecommerce
 • Introducció a les eines TIC

Durada :  125 hores

Què obtindràs ?  Certificat de Professionalitat d’introducció a l’atenció al client i e-commerce

PROVA D’ACCÉS CICLE DE GRAU SUPERIOR

A qui va dirigit  ?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs ?

 • Part comuna
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès o francès)
  • Matemàtiques
 
 • Part específica segons especialitat

Duració : 400

Què obtindràs ? Coneixements i competències  per realitzar la prova d’accés a  un cicle de grau superior

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ

A qui va dirigit  ?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs ?

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (anglès o francès)
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d'interacció amb el món físic i en tecnologies
 • Matemàtiques

Duració : 420  hores

Què obtindràs ? Coneixements i competències  per realitzar la prova d’accés a  un cicle de grau mitjà.

PRIMERA OPORTUNITAT LLEIDA

Què estudiaràs?

 • Català inicial
 • Coneixement de l’entorn social i cultural
 • Coneixement de l’enotrn laboral : identificació i desenvolupament de competències tècnicoprofessional
 • Coneixement de l’enorn laboral : drets i mercat laboral
 • Alfabetització digital

Durada :  300 hores

Què obtindràs ?  Competències i habilitats bàsiques generals de llengua, entorn social i laboral.