PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ

A qui va dirigit  ?  Joves de 16 a 21 anys

Què estudiaràs ?

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès o francès)
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d'interacció amb el món físic i en tecnologies
  • Matemàtiques

Duració : 420  hores

Què obtindràs ? Coneixements i competències  per realitzar la prova d’accés a  un cicle de grau mitjà.