PRIMERA OPORTUNITAT LLEIDA

Què estudiaràs?

  • Català inicial
  • Coneixement de l’entorn social i cultural
  • Coneixement de l’enotrn laboral : identificació i desenvolupament de competències tècnicoprofessional
  • Coneixement de l’enorn laboral : drets i mercat laboral
  • Alfabetització digital

Durada :  300 hores

Què obtindràs ?  Competències i habilitats bàsiques generals de llengua, entorn social i laboral.